Đào hộp Hosen Sliced Peaches in Syrup

Đào hộp Hosen Sliced Peaches in Syrup

Chia sẻ:

Sản phẩm khác

Chuyên cung cấp nguyên liệu làm bánh - Dụng cụ làm bánh - Thiết bị làm bánh

bình ủ trà 8lit

448 view

420.000đ

bình ủ trà 10 lit

444 view

520.000đ

bình ủ trà 12 lit

461 view

620.000đ

Thảm bar 15 *30

478 view

75.000đ

Thảm bar 30*45

450 view

85.000đ

Giá để ly pha chế

471 view

270.000đ

Vớt trứng inox

437 view

30.000đ

Shaker inox 500ml

478 view

100.000đ

Shaker inox 700ml

427 view

120.000đ

muổng 2 đầu 23cm

434 view

35.000đ

muỗng kem tốt 4cm

449 view

85.000đ

muỗng múc kem 5cm

435 view

95.000đ